https://m.avito.ru/sochi/velosipedy/imeyu_vse_578416359 серьёзный продавец.